logo Hejlová

Osobní rozvoj

Emoce

Velice důležité, ale často opomíjené Není to tak dlouho, co mi konečně došlo, jak moc je téma emocí důležité. Důležité pro mě i pro mé děti, mou rodinu. Spoustu let mi ani pořádně nedocházelo, že mě nikdo o emocích neučil a že vlastně ani sama pořádně nevím, jak s některými nakládat (smutek, vztek, zoufalství,…) Co […]

Emoce Read More »

Naučené vzorce chování

Táta musí pracovat, máma se stará o děti a domácnost… Častokrát si ani neuvědomujeme kolik vzorců chování a životních postojů jsme převzali od svých rodičů. Hodně „zažraný“ vzorec, který bohužel i dnes často vidíme v mnoha rodinách je ten, že muž má být živitelem a žena vychovatelkou a služkou. Ženy jsou samozřejmně ve výchově velmi

Naučené vzorce chování Read More »

Všímavost

Zvyšte všímavost sami k sobě Všímavost vůči sobě samému úzce souvisí s pochopením emocí. Čím více si budete vědomi svých emocí/svých pocitů uvnitř těla, tím více budete klidní, uvolnění a bez stresu. Kde a jak cítite radost/vztek/smutek/nadšení/vděčnost? V jaké části těla? Dokážete dát té emoci tvar, barvu, skupenství? Dnes se otázkou všímavosti k vlastnímu tělu

Všímavost Read More »

Hranice

Co to jsou hranice? V první řadě bych chtěla uvést, že nemáme pouze hranice, ale i tzv. LIMITY. Hranice si můžeme dobře představit jako plot kolem našeho pozemku. Je to určitá „zeď“ (hranice), kterou máme vystavenou kolem sebe, aby nás chránila. Když někdo tuto hranici překročí je důležité si to uvědomit a upozornit ho na

Hranice Read More »