logo Hejlová

Centra v Human design mapě

V našem těle se nachází celkem 9 energetických center: Hlava, Adžna, Krk, G, Ego, Slezina, Sakrál, Solar Plexus a Kořen.

Díky těmto centrům vnímáme, rozlišujeme a vztahujeme se k devíti základním oblastem našeho života. Centra také řídí funkce různých orgánů a tělesných funkcí.

Uspořádání a vzájemné propojení center určuje, jak spolu jednotlivé životní oblasti souvisí a navzájem se ovlivňují.

Definovaná (vybarvená) centra v mapě znázorňují životní oblasti, ke kterým se vztahujeme (a ve kterých se projevujeme) fixním, stabilním způsobem.

Nedefinovaná (bílá, tzv. otevřená) centra představují oblasti, ke kterým máme proměnlivý vztah, v závislosti na situaci, okolnostech, prostředí a lidech kolem nás. Otevřená centra jsou jako okna, kterými se díváme do okolního světa. Jsou zdrojem životní moudrosti, ale také jsme zde otevření vůči vlivům, jež nás odvádějí od nás samých (projev našeho „nepravého já“).

Popis jednotlivých center

Hlava

Centrum našeho přemýšlení a inspirace – to o čem přemýšlíme.

Pokud máš toto centrum definované (vybarvené), můžeš být inspirativní pro druhé a přemýšlíš svým stálým způsobem.

Pokud máš toto centrum nedefinované (otevřené), tak většina tvých myšlenek, otázek a tvá inspirace přichází z vnějšku.

Nepravé já: Myslíš na mnoho věcí, které vůbec nejsou důležité (pro tebe) a tvá hlava je plná otázek. Snaha o zodpovědění otázek, tvých i druhých, vede ke stresu.

Moudrost:  Dokážeš rozlišit, o čem je pro mě důležité přemýšlet a čím se zabývat nemusím. Vím, které otázky potřebují zodpovědět a které ne. Vím, kdo je pro mě inspirativní a dokážu být bez mentálního stresu. (Hlava a Adžna dohromady tvoří naší mysl.)

Adžna

Ajna je centrem, kde zpracováváme a analyzujeme naše myšlenky – to jak přemýšlíme a kde nám věci „dochází“ díky přemýšlení.

Pokud máš toto centrum nedefinované (otevřené), tak nemáš stálý / fixní způsob přemýšlení.

Nepravé já: Může vést k pocitu nejistoty z toho, jakým způsobem vyjadřuješ své myšlenky. Proto se snažíš předstírat jistotu či lpět na konceptech a logickém uvažování. Snaha přesvědčit všechny o tom, že si jsem jistý.

Moudrost:  Nepotřebuji si být vším jistý. Velká flexibilita a kreativita myšlenkového procesu.

Krk

Krk je centrem komunikace.

Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak máte proměnlivý / nestálý a zároveň velmi flexibilní způsob vyjadřování, ovlivněný tím, kdo vám je momentálně nablízku.

Nepravé já: Snaha přitahovat pozornost (především mluvením).

Moudrost: Dokážeš si počkat a mluvit jako druhý. Nepotřebuješ dělat nic pro to, aby jsi získal pozornost ostatních. V tu pravou chvíli přijde sama.

G

Centrum G souvisí s láskou, směrem, kterým v životě jdeme, a s naší identitou.

S nedefinovaným centrem G nemáte stálou identitu a nevíte kdo jste a kam v životě směřujete.

Nepravé já: Hledám sám sebe a svůj směr. Hledám lásku. Kde ji najdu, kdo mě tam nasměruje, kdo mě bude milovat, kým mám být?

Moudrost: Již nehledám lásku, směřování ani sebe sama. Jsem sám sebou, jsem vždy na správném místě, s těmi správnými lidmi. Mám sám ze sebe dobrý pocit a dostává se mi lásky, aniž bych ji musel hledat. Život mě vždy vede naprosto dokonale.

Ego (Srdce)

Toto centrum souvisí se silou vůle, sebehodnotou a materiální stránkou života.

Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak nemáte stále dostupnou sílu vůle.

Nepravé já: Podhodnocuješ a podceňuješ sebe sama, máš nižší sebedůvěru, ačkoli chvílemi pod vlivem něčí přítomnosti můžeš naopak mít ego velmi silné. Snažíš se dokazovat vlastní hodnotu sobě či druhým a nebo mít kontrolu. Sliby ti škodí. Máš potřebu někomu něco dokazovat, např. že jsem chytrý, loajální, úspěšný, atraktivní, důvěryhodný, dobrý člověk atd.

Moudrost:  Nepotřebuji nikomu (ani sobě) nic dokazovat. Dělám to, co je pro mě hodnotné.

Slezina

Slezina je centrem intuice, instinktu, přežití a zdraví.

Nepravé já: Příliš se bojíš a strachuješ, často zbytečně. Můžeš být závislý na “dobrém pocitu”, který ti přinášejí druzí. Držíš se něčeho, co pro tebe již není dobré (např. vztahů, práce, míst, věcí atd.)

Moudrost:  Vím, co je a co není pro mě zdravé.

Sakrál

Toto centrum souvisí s vitalitou, sexualitou a životní sílou.

Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), nemáte stálý přístup k energii a vitalitě a můžete se proto snadno vyčerpat.

Nepravé já: Nevíš, kdy dost je dost. Máš tendenci se přepínat a vše hnát do extrému (v práci, jídle, sexu, čemkoli).

Moudrost:  Vím, kdy přestat. Jdu si lehnout, jakmile večer začnu být unavený.

Solar plexus

Toto je centrum emocí a nálad.

Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak jste velmi velmi citliví na emoce druhých lidí.

Emoce které cítíte pocházejí často od lidí z vašeho okolí. Vnímáte je silněji než jejich původce.

Nepravé já: Snažíš se vyhýbat konfrontacím a pravdě, která je nepříjemná. Můžeš mít tendenci vyhledávat vrchol emocionální vlny a vyhýbat se jejím hloubkám. Nerad se odkrýváš druhým.

Moudrost:  Můžu zažít plné spektrum emocí a přežít. Neberu si emoce tak osobně a nebojím se konfrontace, když na to dojde.

Kořen

Toto centrum souvisí s nutkáním a sílou dělat (cokoli) a fyzickým tlakem (adrenalinem).

 

Nepravé já: Jsi urychlený, aby jsi vše udělal co nejrychleji, ve snaze zbavit se tlaku (který však nezmizí). Ventil je fyzický pohyb.

Moudrost: Vím, jaký tlak je pro mě správný a jaký není, na který tlak budu či nebudu reagovat akcí. Jsem přirozeně klidný a nechám sebou tlak projít bez reakce, pokud mi nepatří.

Spojením center a výkladem jejich témat můžeš zjistit do čeho svou energii vkádat, jak to souvisí s tvým typem a mnohem více 🙂

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *